Условия за ползване

Приемане на условията за използване.

ВАЖНО Е ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ УСЛОВИЯ. PIPG Ltd. (PIPG Ltd.) притежава и управлява този уебсайт, намиращ се на адрес https://pipgroup.net (уебсайтът). Настоящото Споразумение за условията за ползване (настоящото Споразумение) посочва условията, при които можете да осъществявате достъп до и да използвате Уебсайта. С достъпа до и използването на Уебсайта вие изразявате съгласието си да бъдете обвързани с условията на настоящото Споразумение. Ако не приемате тези правила и условия, не трябва да осъществявате достъп до или да използвате Уеб сайта. АКО НЕ СТЕ УДОВОЛЕНИ ОТ УСЛОВИЯТА, ПОЛОЖЕНИЯТА, ПРАВИЛАТА, ПОЛИТИКИТЕ, УКАЗАНИЯТА ИЛИ ПРАКТИКИТЕ НА ПИПГ ООД. ОПЕРИРАЩ УЕБ САЙТ, ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА Е ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ. PIPG Ltd. може да преразгледа настоящото споразумение по всяко време, като актуализира тази публикация. Използването на уебсайта след публикуването на такива промени ще означава, че сте съгласни с тези ревизирани условия. Трябва да посещавате тази страница периодично, за да преглеждате настоящото Споразумение.

Собственост.

Всички материали, показани или достъпни по друг начин чрез Уебсайта, включително, но не само, новинарски статии, текст, снимки, изображения, илюстрации, аудиоклипове, видеоклипове, компютърен софтуер и код (наричани общо "Съдържание"), са защитени от местни и чуждестранни закони за авторското право или други закони и са собственост на PIPG Ltd., нейните лицензодатели или страната, акредитирана като доставчик на Съдържанието. Освен това Уебсайтът е защитен от закона за авторското право като колективно произведение и/или компилация съгласно местните и чуждестранните закони. Вие сте длъжни да спазвате всички допълнителни уведомления за авторски права, информация и ограничения, които се съдържат във всяко Съдържание, достъпно чрез Уеб сайта. Всяко използване, преработване, промяна, модифициране, публично представяне или излагане, качване или публикуване в интернет, предаване, разпространение или друго използване на Уебсайта или на каквото и да е Съдържание, било то изцяло или частично, извън изрично посоченото тук, е забранено без изричното писмено разрешение на ПИПГ ООД.

Търговски марки.

LOCAL BROADCASTING CORPORATION, DESIGN са официални марки или търговски марки на Local Broadcasting Corporation. Други имена, думи, заглавия, фрази, лога, дизайни, графики, икони и търговски марки, показани на уебсайта, може да представляват регистрирани или нерегистрирани търговски марки на ПИПГ ООД или на трети страни. Въпреки че някои търговски марки на трети страни могат да бъдат използвани от PIPG Ltd. по лиценз, показването на търговски марки на трети страни на уебсайта не трябва да се възприема като намек за някаква връзка или лиценз между PIPG Ltd. и собственика на въпросната търговска марка или като намек, че PIPG Ltd. подкрепя стоките, услугите или бизнеса на собственика на въпросната търговска марка. Нищо, което се съдържа на уебсайта, не трябва да се тълкува като предоставяне на лиценз или право за използване на лого или дизайн на търговска марка на PIPG Ltd. или на трета страна, без писменото разрешение на PIPG Ltd. или на съответния собственик на търговска марка на трета страна.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ.

УЕБСАЙТЪТ И ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА. С ДОСТЪПА ДО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. PIPG Ltd. НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЕБСАЙТА И СЪДЪРЖАНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ: (I) ЧЕ УЕБСАЙТЪТ И/ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, ПЪЛНИ, НАДЕЖДНИ, ПОДХОДЯЩИ ИЛИ НАВРЕМЕННИ; (II) ЧЕ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ДАННИ, СОФТУЕР, ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНА ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ЩЕ БЪДЕ С ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО ИЛИ ПОДХОДЯЩА ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ; III) ЧЕ РАБОТАТА НА УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (IV) ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ИЛИ ГРЕШКИТЕ В УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ; (V) ЧЕ УЕБСАЙТЪТ НЯМА ДА СЪДЪРЖА ВИРУСИ ИЛИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ; И (VI) ЧЕ КОМУНИКАЦИИТЕ КЪМ ИЛИ ОТ УЕБСАЙТА ЩЕ БЪДАТ СИГУРНИ ИЛИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРИХВАНАТИ.