Защо покупката на недвижим имот в България е добра идея?

Покупката на недвижим имот в България е отлична инвестиция по редица причини:

Цените на недвижимите имоти в България са много ниски. Те са няколко пъти по-ниски от цените на аналогични проекти в държавите - членки на ЕС.

България е перспективна и активно развиваща се страна, която се присъедини към ЕС през 2007 г. Няма нужда да обясняваме, че членството в ЕС е невероятно предимство по отношение на инвестирането в недвижими имоти в България. Съществува голямо търсене на недвижими имоти в България от страна на граждани на Русия, Украйна, Полша, Англия и Ирландия. Винаги е изгодно да се инвестира в динамичен и активен пазар, а такъв е пазарът на недвижими имоти в България в момента.

Собственикът на недвижим имот в България има възможност за дългосрочно или постоянно пребиваване в съответната държава - членка на ЕС. По този начин той/тя има гарантирани същите права, които имат българските граждани, което на практика е невъзможно в другите европейски държави!

Лицата, на които е разрешено временно пребиваване, имат право на:
Лицата, на които е разрешено постоянно пребиваване, имат право на:
издаване на визи за страните, които са страни по Шенгенското споразумение, без да се представят покани или ваучери.

Лицата, на които е разрешено постоянно пребиваване, получават личен номер и карта за самоличност от вида "Карта на чужденец, постоянно пребиваващ в Република България".

Пребиваването в страната с разрешение за постоянно пребиваване за повече от 5 години е основание за придобиване на българско гражданство.

Всеки може да закупи имот в България. Както физическо, така и юридическо лице може да закупи апартамент. Само юридическо лице има право да закупи земя въз основа на удостоверение за регистрация на дружество (еднолично дружество с ограничена отговорност). Процедурата е много опростена и не е скъпа.